Illustreret Konversationsleksikon.

Fusel

Fuselkaldes de fra Æthylalkoholen forskellige primære og sekundære Alkoholer, flygtige Syrer og Æterarter, der under Alkoholgæringen danne sig samtidig med Æthylalkoholen. De forflygtige under Destillationen af denne og gaa altsaa over med den. De findes i rigeligst Mængde i den sidst overgaaende Del. Medens Fuselen i Rom, Kognak og Arrak har en behagelig Lugt og Smag, har Kornbrændevins- og navnlig Kartoffelbrændevinsfuselen en modbydelig Lugt. Den bestaar væsentlig af Amylalkohol, Butyl- og Isobutylalkohol, Propyl- og Isopropylalkohol. Den er giftigere end den rene Æthylalkohol, og daarligt Brændevin er derfor skadeligere end rent og frembringer hurtigere de bekendte Alkoholsygdomme. Den fraskilles ved filtrering over Kul.