Illustreret Konversationsleksikon.

Ful

Ful, i Betydning af "led, hæslig, i høj Grad motbydelig", forekommer ikke længer i daglig Tale undtagen i alt Fald i travesteret Foredrag, hvorimod det er brugeligt i den anførte Betydning saavel i Svensk som Norsk; paa Norsk bruges det ogsaa i Betydning af lumsk.