Illustreret Konversationsleksikon.

Frøken

Frøken, oprindelig her hjemme Betegnelse for fyrstelige ugifte Damer, men ved Lov af 25/5 1671 blev det alene tilladt Grevernes Døtre at bære Titelen F., medens alle andre adeliges og borgeliges Døtre skulde kaldes Jomfru. Nu benyttes det om enhver ugift Kvinde undtagen af den lavere Klasse.