Illustreret Konversationsleksikon.

Fosen

Fosen, i Norge, kaldes den Halvø, der ligger mellem Atlanterhavet i Vest, Beitstadfjorden og Trondhjemsfjorden i Øst og Syd. Den indre del er ubebygget, medens der ved dens af en Mængde Øer bestaaende Skærgaard drives betydeligt Fiskeri. F. har Navn efter Fosen eller Stor Fosen en stor Ø uden for Trondhjemsfjordens Munding; her laa i det 17. Aarh. en adelig Sædegaard; der tilhørte Familien Bjelke. Halvøens østlige Del hører til Nordre Trondhjems Amt, Den vestlige til Søndre Trondhjems Amt, hvoraf den udgør Fogderiet F., der er 5221 km (92 M.) stort og har 39,340 Indb. (1891). Fogderiet indbefatter ogsaa Øerne Hiteren, Frøien og Froøerne.