Illustreret Konversationsleksikon.

Forvirring

Forvirringer et Fænomen, der optræder i mange baade akutte og Kroniske Sindssygdomme og er Udtrykk for en mangelfuld Forbindelse mellem de sjælelige Funktioner.