Illustreret Konversationsleksikon.

Flyvemaskiner

Flyvemaskiner. Ideen at hæve sig som Fuglen i Luften er ældgammel. I mange gamle Sagn tales der om Fjerhamme. Utallige Forslag og Modeller ere fremkomne; men endu ere Resultaterne smaa. Ved egen Hjælp at hæve sig op i Luften som Fuglen kan Mennesket ikke naa. Dets Legeme er tungere, og dets Muskelkraft er ringere end Fuglens; men muligvis kan det lære at efterligne den sejlende Flugt; thi denne er mere en Behændighedskunst end Kraftkunst. Ved at stille Vingerne skraat kunne Fuglene, idet de dale, opnaa en stor fremaadskridende Hastighed og denne kan benyttes til atter at hæve dem, naar Vingestillingen forandres. Er Vindretningen skraa opad, kan den modvirke Sænkningen. Figuren viser et Apparat, hvormed Tyskeren Lilienthal i den senere Tid har eksperimenteret. Men en fuldstændig F., bevæget af en Motor, hører endu til Menneskets uopfyldte Ønsker.

(TEGNING: Flyvemaskine.)