Illustreret Konversationsleksikon.

Flegma

Flegmakaldes det Temperament hos Mennesket, der bevirker, at man møder Livets forskellige Tilskikkelser med Ro og Ligevægt i Sindet. Flegmatiker er den, hos hvem Flegma er det fremherskende Temperament. Flegmatisk er det hertil svarende Adjektiv.