Illustreret Konversationsleksikon.

Fiasko

Fiasko, ital. (egtl. Flaske); "gøre F.", dvs: komme saa daarligt fra en eller anden Præstation (en Tale, et Sangnummer, en Rolle), at man prostituerer sig i Stedet for at vinde Bifald.