Illustreret Konversationsleksikon.

Fetischtilbedere

Fetischtilbedere, kaldes med en ikke ganske passende Benævnelse de Mennesker, hvis Naturopfattelse og Religion betegnes som Fetischisme. Dette Ord, der rimeligvis stammer fra det portugisiske feitico (Trolddom), er i Tidens Løb blevet Udtryk for de uciviliserede Folkeslags naive Aarsagsforklaringer og for disses Følger med Hensyn til Sæder og Kultus. F. er den, der tror, at Fænomener eller Genstande, selv livløse, kunne øve Indflydelse paa Menneskenes Skæbne.