Illustreret Konversationsleksikon.

Ferri

Ferri, Enrico, f. 25/2 1856, studerede Retsvidenskab ved Universiteterne i Bologna og Pisa, rejste senere til Paris, hvor han særlig studerede kriminel Statistik, blev 80 Docent ved Universitetet i Turin og 83 Prof. ved Universitetet i Siena, hvilken Stilling han fratraadte, da han i 86 blev deputeret. F. har udgivet en hel Række større og mindre Skrifter vedrørende Strafferetsvidenskaben, særlig Kriminalantropologien, og er en ivrig Forkæmper for den saakaldte "italienske Skole", der benægter Viljefrihedens og Tilregnelighedens Eksistens, se nærmere under Artiklen Forbrydermennesket.