Illustreret Konversationsleksikon.

Fedtsyge

Fedtsyge(Obesitas), en sygelig Aflejring af Fedtvæv, navnlig i Bindevævet under Huden, især i Underlivsvæggen. Ved højere Grader kommer der ogsaa Fedtaflejring i Muskulaturen, navnlig i Hjertemuskulaturen. Fedtsygen kan være medfødt som Disposition eller erhvervet ved overdaadig Levemaade, mangelfuld Bevægelse og især ved overdreven Nydelse af Spirituosa. Tilstanden kan blive meget besværlig for Patienten of farlig navnlig ved Hjertelidelser. Som Behandling anvendes Diæt, enten ved forskellige Badesteder, navnlig Marienbad, eller som Kure i Hjemmet. Den almindeligste er Bantings Kur, ved hvilken Nydelsen af Fedt, Sukker og Øl forbydes samtidig med en Indskrænkning af stivelsesholdige Næringsmidler, en Kur, som maa foretages med stor Forsiktighed. En mere moderne og vist mere rationel Kur er Ebsteins, efter hvilken man særlig nyder Fedtstoffer, men indskrænker Nydelsen af Æggehvide og stivelsesholdige Næringsmidler.