Illustreret Konversationsleksikon.

Fedning

Fedning gaar ud paa at frembringe en overflødig Stofdannelse i det dyriske Legeme, samtidig med at man holder det naturlige Stofskifte saa meget tilbage, at Æggehvidestofferne i Vævene kun til Dels opløses, men efterlade Fedt, som aflejres i Vævene. Rigelig, indholdsrig og letfordøjelig Næring, et tørt, blødt og mageligt Leje, Indskrænkning af Bevægelse, Sikring mot Forstyrrelser og et dæmpet Lys ere Omstændigheder, som fremme F. De kraftigste F.midler ere Korn, Ærter, Bønner og Oliekager i Forbindelse med Rodfrugter og Hø.