Illustreret Konversationsleksikon.

Faldskærm

Faldskærm, Apparat til at dale ned med fra store Højder uden at komme til Skade; opfundet 1783 af Lenormand. Det ligner en stor Paraply, til hvis Rand der er fæstet Snore, hvori i Regelen er bundet en Kurv til Sæde for den, som lader sig falde ned med den. For at undgaa, at Luften, som fortættes stærkt neden under den, skal sætte den i Svingninger, anbringer man en Aabning øverst oppe i den. For at F. skal kunne faa Tid at udfolde sig og derved komme til at gøre den store Modstand mod Luften, som kan forsinke Faldet tilstrækkeligt, er det nødvendigt, at Faldhøjden er stor.

(KOBBERSTIKK: Styrbar Faldskærm.)