Illustreret Konversationsleksikon.

Fabrik

Fabrik, et Arbejdssted, hvor Arbejdet er stærkt delt, og hvor Haandarbejde saa vidt muligt erstattes ved Maskinarbejde. Arbejdernes Rolle bliver i Fabrikken den at passe Maskinerne, og det er derfor muligt at anvende Folk med mindre Uddannelse og med ringere fysisk Styrke, end der behøves i et Værksted. Kvinder og Børn anvendes saaledes i stor Maalestok i Fabrikker, ofte fordi de ere hurtigere og nemmere paa Fingrene end mandlige Arbejdere.