Illustreret Konversationsleksikon.

Etui

Etui[etvih], fr., Foderal, Æske, Bestik til Opbevaring af mindre Genstande, Instrumenter og Redskaber, der mere eller mindre fyldig represæntere det vigtigste paa det paagældende Omraade, f.Eks. Toilette-E., Forbindings-E. etc.