Illustreret Konversationsleksikon.

Enfantin

Enfantin[angfangtæng], Barthélemy Prosper, sædvanlig kaldet Père E., fr. St. Simonist, f. 8/2 1769, blev 1825 Direktør for Hypotekkassen i Paris; han blev snart en ivrig Tilhænger af Saint-Simons Teorier, som han søgte at kolportere gennem Blade og Udsendinger. Efter Julirevolutionen blev han sammen med Bazard den egentlige Fører for Saint Simmonisterne; han hævdede Kødets Emancipation og indrettede i Ménilmontant et, temmelig usædeligt, Samfund af Mænd og Kvinder, som skulde i Praksis udføre Teorien, og for hvilket han selv var "Père E." og Bazard fandt, at E. gik for vidt, og skilte sig fra ham, og "Familien" sank til sidst ned til c. 40 Medlemmer. 1832 skred Politiet ind og opløste det hele. E. dømdes til 2 Aars Fængsel for Krænkelse af den offentlige Moral; han blev senere ansat i Algier og derpaa Postmester i Nærheden af Lyon. †1/9 1864.