Illustreret Konversationsleksikon.

Emancipation

Emancipation, lat., i Almindelighed Befrielse fra enhver Art af Afhengighed; særlig forekomne ofte Udtrykkene: Kvindens E. om Kvindens Frigørelse fra de Skranker, der ere satte hende dels af naturlige og dels af sociale Forhold; herved forstaas dog i den nyere Tid specielt hendes paastaaende Krav paa de samme politiske Rettigheder som Mænd - medens Agitationen i denne Henseende dog for Tiden væsentlig gaar ud paa Valgret til Stat og Komune - samt til at drive borgeligt Erhverv som disse (Handel, Lægevirksomhed osv.); fremdeles Slave-E., dvs.: Negrenes Frigørelse fra de tidligere Trældomsbaand, et Spørgsmaal, der bl. a. gav Anledning til den store nordamerikanske Borgerkrig 1861 - 65. Skolens E., nemlig fra Forholdet til Kirken osv. Emancipere, frigøre fra Afhængighedsforhold. Ved Udtrykket "emanciperet Kvinde" forstaas især en Kvinde, der i sin Optræden lægger for stor Frihed og Mandhaftighed for Dagen.