Illustreret Konversationsleksikon.

Elektrisk Ringeapparat

Elektrisk Ringeapparat, Signalapparat, der drives ved Elektricitetens Hjælp. Strømmen ledes fra c gennem Vindingerne af Elektromagneten m, derfra gennem Fjederen f, Skruen o og gennem e tilbage til Batteriet; herved bliver m magnetisk, tiltrækker det paa Fjederen anbragte Jærnanker, og Hammeren h slaar da imod Klokken. Samtidig ophører Berøringen mellem f og Skruen o, hvorved Strømmen afbrydes, og Magnetismen i m hører op; Fjederen svinger da tilbage til Berøring med Skruen igen, og Strømmen sluttes paa ny.

(KOBBERSTIKK: Elektr. Ringeapparat)