Illustreret Konversationsleksikon.

Ekvikok

Ekvikok[eki - ], fr., tvetydig, især i slibrig Retning; ogsaa som Hovedord: Tvetydighed, Slibrighed.