Illustreret Konversationsleksikon.

Ekskrementer

Ekskrementerkaldes de ubrugelige Rester af Næringsmidlerne, som udføres af Legemet, hos Dyr med Tarmkanal gennem Tarmaabningen, medens Næringsmidlernes, ved Hjælp af Fordøjelsesvædskerne opløste, brugbare Del bringes over i Blodet.