Illustreret Konversationsleksikon.

Ekko

Ekko, Genlyd, den Lyd, som høres, naar Lydbølger kastes tilbage fra fjerne Genstande. Da Øret ikke tydeligt kan opfatte Lyd, der følge hurtigere paa hinanden end 1/10 Sekund, og da Lyden gennemløber c. 11,000 F. i Sekundet, altsaa omtrent 110 F. i 1/10 Sekund, maa man befinde sig c. 55 F. fra en Væg for at høre E. af en Lyd (Stavelse) umiddelbart efter, at den er frembragt (udtalt); er Væggen længere borte, kan man faa E. af flere Stavelser at høre. E. høres ofte fra Randen af en Skov, Bakker osv.