Illustreret Konversationsleksikon.

Edison

Edison[eddis'n], Thomas Alwa, nordamerikansk Fysiker, f. 10/2 1847 i Milan i Ohio, indrettede sig allerede som Avisdreng paa Banelinierne i Michigan og Kanada et eget Trykkeri, hvorfra han utgav Bladet "Grand Trunk Herald"; samtidig lagde han sig efter Kemi og lærte sig selv at telegrafere. Han fik nu Ansættelse forskellige Steder som Telegrafist, og han fandt herved Lejlighed til at udføre mange og til Dels meget væsentlige Forbedringer i Telegrafien. I 1870 blev han Superintendent ved Guld-Indikator-Kompagniet i New-York, et Selskab, som telegraferer Guldprisenes Stigen og Falden til Foretningsfolk; ogsaa i denne Stilling berigede han Telegrafien med en hel Række af sindrige Opfindelser. Samtidig oprettede han i New-York en Fabrik for Tilvirkning af de af ham konstruerede Appareter, men opgav den igen og grundlagte i 76 i Menlo Park, en Jærnbanestation nogle Mil fra New-York, et Værksted, som snart blev verdensberømt paa Grund af den Rigdom af mærkværdige Opfindelser, som i jurtig Rækkefølge udgik derfra. Her kunstruerede han saaledes forskellige Telefoner, Fonografen, Mikrotasimetret, Aërofonen og Megafonen (s. disse O.), her udtænkte han yderligere Forbedringer i Telegrafien, herfra endelig udsendes hens Glødelampe, ligesom hans Arbejder angaaende elektrisk Belysning medførte en Række yderst viktige Forbedringer i Henseende til Fremstillingen af elektrisk Lys.

(KOBBERSTIKK: Thomas Alwa Edison.)