Illustreret Konversationsleksikon.

Dykkerklokken

Dykkerklokkener et Apparat, der gør det muligt for Mennesker at opholde sig i længre Tid under Vandet. Den bestaar af en Jærnkasse, formet som en Klokke. I den tager man Ophold, og Klokken sænkes nu ned i Vandet. En Luftpumpe, der ved en Slange er forbunden med Klokken, bevirker en stadig Fornyelse af Luften; den brugte Luft bobler op ved Klokkens Rand. Til Fundamentarbejde ved Bropiller bruges vide Jærnrør, der sænkes ned, til de hvile paa Bunden, og som under Udgravningen stadig synke dybere. De forlænges da ved, at man tilføjer Stykker foroven. Adgangen til det fri finder Sted gennem et Kammer, der ved lufttæt sluttede Lemme er i Forbindelse saavel med Atmosfæren som med det indre af Klokken. For at tilstede Dykkeren en friere Bevægelse har man dannet Dykkerklokken som en Hjelm, der bæres paa Hovedet og forsynes med Luft gennem en Slange. Dykkeren bærer vandtætte Klæder og paa Benene Sko med Blyplader samt Vægte paa Legemet for at modvirke Vandets Opdrift. For hver 33 Fod Dykkeren stiger ned, stiger Lufttrykket med en Atmosfære.

(TEGNING: En Dykker arbejder ved elektrisk Lys.)