Illustreret Konversationsleksikon.

Dværge

Dværge, Mennesker af usædvanlig ringe Højde, forekomme enkeltvis, som Abnormitet, overalt. Folkeslag af Dværge findes hist og her i Afrika, saasom Obongo'erne, fra 4 1/4 til 4 4/5 F., i Centralafrika, Akka'erne, omtrent af samme Højde, i den østlige Del af Kongostaten, og Buskmænd, c. 4 3/5 F., i Sydafrika, rimeligvis vanslægtede Stammer er Bantuerne, Negrene og Hottentotterne.