Illustreret Konversationsleksikon.

Dur

Durkaldes den Toneart, der har en stor Terts i Grundtonen, altsaa i C-Dur e efter c, medens Tonearten med den lille Terts efter Grundtonen kaldes Moll (c, es). D.-Akkorden er Grundakkorden i Durtonearten, bestaaende af Grundtonen, Terts, Kvint og Oktav, altsaa i C.-Dur c, e, g, c1.