Illustreret Konversationsleksikon.

Draisine

Draisine[dræsine] oprindelig et tohjulet Køretøj, der bevægedes frem af den kørende selv (se Cycle), opfundet af en badensisk Forstmester Karl v. Drais († 1851), efter hvem D. har Navn. Nu forstaas i Almindelighed ved Draisine et let, firhjulet Køretøj, der benyttes paa Jernbanerne af Ingeniører o. a. ved Eftersynet af Bane linierne, og som bevæges fremad ved Hjælp af en uligearmet Vægtstang, hvis korte Arm ved en Plejlstang er forbunden med en Krumtap paa Hjulet, saa at dette drejes rundt, naar Vægtstangens lange Arm føres frem og tilbage. D. har i Regelen to Sæder, at hvilke det ene er bestemt til Arbejderne, som betjene Drivapparatet.