Illustreret Konversationsleksikon.

Dostojevski

Dostojevski, Fedor, russ Forfatter, f. 11/11 1821 i Moskva, var 49 indviklet i Sagen mod Kommunisten Petroschevskij og blev dømt til 12 Aars Strafarbejde i Sibirien, men benaadedes af Aleksander II 54. Har udgivet en Del Romaner, der udmærke sig ved stærk realistisk Sans og især ved en i de fineste Detailler gaaende Analyse af det menneskelige Hjerte, der navnlig er gribende, naar den - hvad der hos D. hyppigst er Tilfældet - behandler Skyggesiderne af Menneskelivet; han fører dog undertiden en saa stor Mængde Personer frem paa Scenen og lader Begivenhederne følge saa hurtig og umotiveret oven pa hverandre, at han bliver uklar (f.Eks. i "Fyrst Myschkin") en Fejl, som derimod saa godt som slet ikke gør sig gældende i hans bekendte Roman "Raskolnikov", et Mesterstykke af psykologisk Skildring; †9/2 1881. Adskillige af D.s betydeligste Bøger foreligge i dansk Oversættelse ved Fru Erna Juel-Hansen.