Illustreret Konversationsleksikon.

Død

Død, Livets Ophør. Plutselig Død ved svære Læsioner: Fald, Skudsaar, Knusning, ved hved visse Hjertesygdomme osv. Overgangen fra Liv til Død sker i Almindelighed jævnt, undertiden gennem en Dødskamp (Agoni), hvor navnlig Aandedrætsbesværligheder ere det mest fremtrædende. Dødsrallen er det rallende Aandedræt, som i Regelen høres mod Slutningen af Livet. Døden er indtraadt, naar Respirationen og Hjerteslaget ere stansede. Sikre Dødstegn er den 4 - 12 Timer efter Døden opstaaede Stivhed i Musklerne (Rigor), hvorved Bevægelighed i Leddene umuliggøres. Dødsstivheden indtræder først i Nakken, derefter i Underkæbens Muskler. Kort efter Døden optræder ogsaa Ligpletter (Livornes), mørke Pletter paa de Dele af Liget, som ligge lavest: Ryggen og Undersiden af Benene. Ved omhyggelig Iagttagelse af disse Symptomer kan Døden konstateres sikkert. Utvivlsomt Dødstegn er indtraadt Forraadnelse.