Illustreret Konversationsleksikon.

Diorama

Dioramakaldes et optisk Kunststykke, der bestaar i at vise et Maleri af et Landskab, som under Beskuelsen ses i vekslende Belysninger; det kan f.Eks. gaa over fra Solskin, gennem Aftenrøde til Maaneskinn. Man laver det ved paa tyndt Tøj at male Landskabet paa bægge Sider, paa den ene Side, som det vil se ud i den ene, paa den anden, som det vil se ud i den anden Belysning. Maleriet kan belyses fra bægge Sider, og medens Tilskueren ser paa Billedets belyste Forflade, blændes der efterhaanden for Lyskilden, medens der aabnes for den, der belyser Bagfladen, saa at man gennem Tøjet ser Maleriet paa den anden Side. Ved farvede Glas gives Lyset den rette Farvetone. Daguerre var den første, der foreviste det.