Illustreret Konversationsleksikon.

Dimension

Dimension, lat., = Udstrækning i Rummet. I Matematikken bruger Punktet uden Udstrækning som Grundelement. Ved dets Bevægelse frembringes Linien, en Rumstørrelse med een Dimension (Længde). Naar Linien bevæges, gennemløbes Fladen, en Rumstørrelse med to D. (Længde og Bredde), naar Fladen bevæges; gennemløbes Legemet, en Rumstørrelse med tre D. (Længde, Bredde og Tykkelse). Vort Rum har 3 Dimensioner. man arbejder imidlertid i Matematikken ogsaa med Rum med 4 Dimensioner, et Rum, som Spiritisterne benytte til Forklaring af deres Forsøg.