Illustreret Konversationsleksikon.

Dilettant

Dilettant, ital. (dilettare, at fornøje), en Person, der giver sig af med en eller anden Virksomhed, som ellers er Middel til Erhverv, alene for sin Fornøjelses Skyld, f.Eks. studerer Sprog uden den Hensigt at benytte sine Kundskaber som Lærer eller Forfatter, dyrker Musik uden at ville bære udøvende Musiker eller Komponist osv. Dillettantisme, Tilbøjelighed til at beskæftige sig med et Studium, en Kunst uden at trænge til Bunds deri.