Illustreret Konversationsleksikon.

Deportation

Deportation, lat., Bortførelse; bruges som Betegnelse for den Straf, der i nogle Lande (England, Rusland o. a. St.) er fastsat for visse politiske o. a. Forbrydelser, og som bestaar i, at Forbryderne dømmes til at føres til fjerne Kolonier af Moderlandet, undertiden i Forbindelse med strengt Arbejde paa Forvisningsstederne.