Illustreret Konversationsleksikon.

Delirium

Delirium, Vildelse, Tilstand, hvor Patienten taler forvirret, er hallucineret og urolig; optræder i Sygdomme med stærk Feber, f.Eks. Tyfus, ved visse Forgiftninger, ved stærkt Blodtab (Hjerneanæmi) osv. D. tremens hos Drankere, især ved pludseligt Ophør af Spiritusnydelse, ved Læsioner eller under svære Sygdomme. Foruden de almindelige Tegn paa D. findes stærk Rysten (Tremor) navnlig af Hænderne og Tungen. Delirere, lide af D.; Delirist, en som har D.