Illustreret Konversationsleksikon.

Degeneration

Degeneration, Udartning, Afgivelse fra det normale, typiske. Anvendes i Lægevidenskabrn som betegnelse for visse sygelige Forandringer, f.Eks. amyloid D., Fedtdegeneration, hvor der i normale Vævsdele dannes Fedt. Ved D. af Slægten forstaas en Tilbagegang i de legemlige og sjælelige Evners Udvikling hos Individet i Sammenligning med Forældrene. Ved et degenereret Individ forstaas et fra den normale Type afvigende Individ. Det degenerative Anlæg kan dels være nedarvet (fra sinds- eller nervesyge Forfædre), dels erhvervet (efter Hjernesygdomme, Syfilis, Misbrug af Alkoholika). Degenerationen giver sig til Kende i den sjælelige saavel som i den legemlige Udvikling. Paa Intelligenslivets Omraade røber den sig baade gennem en abnorm stærk og en abnorm ringe Udvikling (til den ene Side Talentet, Geniet, til den anden Aandssvaghed, Idioti). Paa Følelseslivets Omraade viser den sig som en delvis eller fuldstændig Mangel paa Begreb (Moral insanity - Forbrydelse). De legemlige Tegn ere slet formede Øren, sammenløbende Øjenbryn, urolig Mimik, Stammen, overtallige Fingre og Tæer, Klumpfødder, pervers Kønsdrift osv.