Illustreret Konversationsleksikon.

Damppløjning

Damppløjning. Paa den afbildede Damppløjning ses Lokomobilet, der ved Tove, som gaa om Tridser, trækker den med 4 Plovjærn forsynede Plov, frem og tilbage.

(TEGNING (dampmaskiner. II): Damppløjning.)