Illustreret Konversationsleksikon.

Dajakker

Dajakker, malajisk Folkestamme paa Borneo, hvis talrigste og ældste Indbyggere de ere. De utgøre c. 2 ½ Mill. og skulle være ærlige og paalidelige, men hævngerrige og grusomme, naar de ophidses; de forskellige Understammer, hvori de dele sig, styres af særegne Høvdinger, hvis Magt dog ikke er stor, da alle vigtigere Anliggender afgøres af almindelige Folkeforsamlinger. Retslige Spørgsmaal afgøres i Henhold til nedarvede Lovbestemmelser. Det anses for en Ære at have bemægtiget sig saa mange Hoveder som muligt, og man lægger sig i dette Øjemed i Baghold og overfalder endog værgeløse af bægge Køn; ingen, som ikke kan opvise Besiddelse af afskaarne Hoveder, tør indgaa Ægteskab.