Illustreret Konversationsleksikon.

Cycle

Cycle(sikl'), moderne Befordringsmiddel, det engelske og nu almindelig anvendte Navn for Velocipeden; denne har udviklet sig af den i 1807 af Karl Drais v. Sauerbonn opfundne Draisine. Paa den første Velocipede (ordret: Hurtigfod), sad Rytteren som paa den moderne Cycle paa en Sadel anbragt paa et Stel, der forbandt to Hjul i samme Plan. Bevægelsen fremstod meget primitiv, ved at Rytteren "satte af" med Fødderne mod Jorden. Denne Maskine fik dog aldrig praktisk Betydning. Senere (i 1867) gjorde Forhjulet betydlig større end Baghjulet, og Bevægelsen overførtes (af Pariser-Mekanikere) ved en Trædemekanisme paa selve Forhjulet, hvis Akse laa lodret under Sadlen. paa Grund af Forhjulets Størrelse (indtil 64", c. 2,7 m Diameter) kom Sadelen og dermed Rytteren op i en betydelig Højde. For at undgaa Faren ved Fald eller Ulykkestilfælde, bragtes ved Siden af Bicyclen (To-Hjulet) Tricyclen (Trehjulet) i Handelen.

(TEGNING: Cycle med Pneumatics (efter Sylvester Hvid: Cycle-Haandbog).)