Illustreret Konversationsleksikon.

Cour

Cour, Poul la, Fysiker, Broder til Jørgen Carl la C., f. 13/4 1846 Student 64, tog Magisterkonferens 69; blev Underbestyrer ved det meteorologiske Institut ved dets oprettelse 72, 78 Lærer i Matematik og Fysik ved Folkehøjskolen i Askov. Af hans Opfindelser er Tonehjulet (s.d.O.), for hvilket han i 75 modtog Videnskabernes Selkabs Guldmedaille, den betydeligste; i de senere Aar har han særlig været optagen af Udviklingen af et nyt Signaliseringssystem paa Grundlag af den af ham opfundne Spektrotelegraf. Af hans talrige større og mindre Skrifter maa særlig fremheves "Historisk Matematik", en Fremstilling af Matematikkens Udvikling, navnlig i Oldtiden.

(TEGNING: Poul la Cour.)