Illustreret Konversationsleksikon.

Chevalier

Chevalier[sch'valié], Michel, fransk Ingeniør og Nationaløkonom, f. 13/1 1806 i Limoges, studerede Polyteknik, 30 ansat som Ingeniør i Dep. le Nord, var først en Tilhænger af Saint Simon og skrev Artikler i denne Retning, knyttede sig senere til Enfantin og dømtes til et Aars Fængsel 32, gik derefter over til mere praktiske Studier og sendtes af Regeringen til Nordamerika for at undersøge Kanal- og Vejvæsenet har (33-35), hvorom han udgav nogle Skrifter; 38 ekstraordinær Statsraad, 40 nationaløkonomisk Professor ved Collège de France, 41 overingeniør ved Bjærgværksvæsenet, 45 Deputeret, efter Statskuppet 51 ordin. Statsraad, 60 Senator. Medvirkede som udvalgt af Regeringen ved Udstillingerne i London og Paris 62 og 67. Forfatter af flere værdifulde industrielle og nationaløkonomiske Skrifter. †28/11 1879 i Montpellier.