Illustreret Konversationsleksikon.

Centrifuge

Centrifuge, et Apparat, hvormed man ved Hjælp af Centrifugalkraften kan skille faste Legemer fra flydende eller Vædsker af forskellig Vægtfylde fra hinanden. Den bestaar af en Cylinder, der kan sættes i hurtig Omdrejning. Er denne gennemhullet, vil vaadt Tøj tørres i den, idet Vandet slynges ud; en Blanding af Sirup og Sukkerkrystaller vil kunne adskilles, idet Siruppen gaar ud gennem Hullerne. Størst Anvendelse har den faaet til Mælkeskumning. I Cylinderen vil Mælken under den stærke Omdrejning trykke sig op ad Væggen, saa at der indvendig kommer et tomt Rum, begrænset af Mælkens lodrette Overflade. I de ydre Lag vil den magre, tungere Mælk stille sig, og i de indre de federe Dele, Fløden. Ved Aabninger, anbragte paa passende Steder, eller ved indstukne Rør, gives Udløb for de forskellige Vædsker.

(TO KOBBERSTIKK: Centrifug (trukken ved Hestekraft) fra Burmeister & Wain. og

Haandcentrifuge (fra Koefoed & Hauberg).)