Illustreret Konversationsleksikon.

Bynke

Bynke, Artemisia, Slægt af Astersgruppen i Kurvblomstfamilien; den omfatter over 100 Arter, hvoraf flere ere Steppe-, andre Fjældplanter. Graa B., norsk Burod, (A. vulgaris) og Mark-B. (A. campestris) ere almindelige Ukrudplanter hos os; Have-Malurt (A. Absinthium), vokser vild hist og her i Danmark og sydlige Norge og dyrkes i Haver for at anvendes til Fremstilling af Bitteressenser; ved de danske Kyster vokser desuden Strandmalurt (A. maritima), der indeholder Santonin og bruges som Middel mot Orm. Langt vigtigere til dette Brug er dog en Varietet (Stechmanniana), som vokser paa Kirgiserstepperne, og hvis endu uudsprungne, faablomstrede Kurve ere vel kendte under Navn af "Ormefrø" (Flores Cinae). Af den sibiriske Estragon B. (A. Dracunculus) bruges Bladene som Tilsætning til Eddike; den sydeuropæiske Ambra (A. Abrotanum) dyrkes i Haver paa Grund af dens findelte, stærkt lugtende Blade.