Illustreret Konversationsleksikon.

Buskmænd

Buskmænd(holl. Bosjemans, dvs: Buskbeboere), et Folk i Sydafrika, ved den øvre Oranje og S.Ø. for samme mellem Kapkolonien og det indre Kafferland. Beslægtede med Hottentotterne, staa paa et meget lavt Kulturtrin, ere smaa og hæslige, hævngerrige og grusome, leve af Jagt og Røveri.