Illustreret Konversationsleksikon.

Brewster

Brewster[Bruhst'r], Sir David, f. 11/12 1781 i Sedburgh i Skotland, †10/2 1868 i St. Andrews. B., der var en af Englands lærdeste, virksomste og tillige rigeste Fysikere, har især gjort sig berømt ved sine Arbejder vedrørende Lysets Polarisation og Dobbeltbrydning; i mange Aar var han Sekretær og Vicepræsident for Edingburgh royal society; for sine Fortjenester ophøjedes han til Baronet. Hans mangesidige Dannelse satte ham i Stand til (1808) at overtage og paa en fortrinlig Maade at lede Redaktionen af Edinburgh Encyclopaedia. For Almenheden er han bekendt som opfinder af Kalejdoskopet (s.d.O.) og Stereoskopet (s.d.O).