Illustreret Konversationsleksikon.

Borddans

Borddanskaldes den Bevægelse, hvori flere Personer kunne bringe et Bord ved at sætte sig om det og lægge Hænderne derpaa saaledes, at deres Fingerspidser berøre hinanden. Fænomenet beskæftigede Sindene hos os temmelig stærkt i 1850'erne, da der en Tid, især i Kjøbenhavn, næppe var et Selskab samlet uden at foretage Eksperimentet. Man var ikke langt fra at anse B. for noget overnaturligt, indtil Prof. C. Holten i en Bladartikel forklarede, at den beroede paa en simpel fysisk Virkning af Varmen og det Tryk, der øvedes paa Bordet. Derefter døde Bevægelsen hen.