Illustreret Konversationsleksikon.

Blodskam

Blodskam, legemlig Omgang mellem Personer, der ere beslægtede eller besvogrede i de absolut forbudne Grader; disse ere efter den gældende danske og norske Ret Slægt- eller Svogerskab i enhver Grad af den rette Linie og Slægtskab i 1ste Sidelinies 1ste Grad (Søskende).