Illustreret Konversationsleksikon.

Blaastrømpe

Blaastrømpe, spottende Benævnelse paa Kvinder, der give sig af med litterær Virksomhed, synes at hidrøre fra en i London i Slutningen af det 18. Aarh. oprettet Forening af Skønaander, af hvilke nogle bestandig gik med blaa Strømper - hvad der den gang paa Grund Knæbenklæderne vare mer iøjnefaldende. Spotnavnet har nu omtrent tabt sin Kurs, da Antallet af Forfatterinder er tiltaget saa stærkt, at denne Virksomhed ikke længer kan anses som ualmindelig for Kvinder.