Illustreret Konversationsleksikon.

Bersærk

Bersærk, muligvis af ber, Bjørn, og serkr, Skjorte, kaldtes i den nordiske Oldtid en Kriger, der lejlighedsvis, men især i Kamp, grebes af et ustyrligt Raseri, Bersærkergang, der gav ham overordentlig Styrke og gjorde hans Angreb omtrent uimodstaaeligt.