Illustreret Konversationsleksikon.

Barbar

Barbar, gr., kaldtes hos Grækerne enhver, der ikke talte Græsk, derfor = fremmed, Udlænding. Ordet fik senere en ringeagtende Bibetydning af Raahed, Grusomhed og optoges af Romerne, der anvendte det om alle Folkeslag, der ikke vare Grækere eller Romere. Barbarisk kaldes fremdeles, hvad der i sproglig Henseende var fejlagtig i Udtrykket, og denne Betydning tillige med Betydning af det raa og grusomme har Ordet derefter beholdt. (Substantiv: Barbarisme).