Illustreret Konversationsleksikon.

Bækkener

Bækkener, et Par tynde Metalplader af Størrelse som store Tallerkener og hule i midten, holdes i Hænderne og frembringe ved at slaas imod hinanden en skingrende, brudt Lyd uden bestemt Højde. B. ere meget primitive Instrumenter, der forekomme hos de fleste vilde Folkeslag, men benyttes dog ogsaa i Orkestermusik, især til at frembringe visse skærende Effekter.