Illustreret Konversationsleksikon.

Babbage

Babbage(Bæbbeedsch), Charles, Professor i Matematikk i Cambridge, f. 1792, † 1871, har udgivet en i mange Oplag udkommen Logarimetabel, som udmærker sig ved hensigtsmæssig Indretning og stor Nøjagtighed. Tabelværker overhovedet saa fejlfrie som muligt, mente han, at man skulde lave en Maskine udarbejde dem, og begyndte i den Hensigt i 1828 paa Forfærdigelsen af en Regnemaskine, som dog aldrig blev fuldført. Han har for øvrigt især skrevet om Industri, Assurance-, Maskin- og Udstillingsvæsen.